Účetní Rakovník – Ing. Hana Staňková

Potřebujete zpracovat účetnictví a daně své firmy? Hledáte někoho, kdo Vám provede rekonstrukci účetnictví? Neváhejte se obrátit na účetní Ing. Hanu Staňkovou z Rakovníka.

Nabízíme kompletní správu a vedení vašeho účetnictví. Vedení podvojného účetnictví zajišťuji pro fyzické a právnické osoby, spolky, neziskové organizace či různá družstva. Vést účetnictví je povinnost, kterou mají podnikatelé, jejichž obrat v předchozím kalendářním roce přesáhl částku 25 milionů korun. Dále také v případě, že je zapsaný v obchodním rejstříku či se pro vedení účetnictví rozhodl sám.

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY

V rámci účetních služeb nabízím:

 • zpracování, vedení a správu podvojného účetnictví
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek
 • zaúčtování vystavených a přijatých faktur
 • zaúčtování dokladů
 • zpracování kontrolních hlášení a přehledů DPH
 • sestavování účetních závěrek a uzávěrek
 • zpracování rozvahy, výkazu zisků a ztrát, Cash flow
 • rekonstrukce účetnictví
 • evidence dlouhodobého a krátkodobého majetku
 • zasílání přehledů z účetnictví
 • příprava účetních dokladů
 • statistické výkazy
 • účetní poradenství

Dlouholetá účetní
praxe

Účetnictví se věnuji již mnoho let, zakládám si na spolupráci založené na vzájemné důvěře a partnerství.

Proč si vybrat pro vedení účetnictví
právě nás?

Nabízíme vysokou kvalitu účetních služeb za příznivou cenu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně
a drobný podnikatel je u nás stejně důležitý jako velká společnost.