Ing. Hana Staňková
 
 
 
Kontaktujte účetní
 
+420 724 910 868
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o používání cookies

 

Co jsou cookies?

 
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče internetových stránek. Když se znovu vrátíte na webové stránky, které cookie vytvořily, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět na server, který tak získá všechny informace uložené v této cookie z předešlé relace. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
 

Jak se cookies dělí?

 
Cookies lze rozdělit na dvě kategorie, a to dle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává:
 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, která cookie soubor vytvořila. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč různými doménami. Jde především o cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí. Používají se k vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na dvě kategorie:
 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Tyto cookie můžete také odstranit ručně.
 

K čemu cookies využíváme?

 
Na našem webu používáme cookies:
 • Technické – tzv. první strany. Krátkodobé cookies pro zajištění základní technické funkčnosti webu a dlouhodobé cookies sloužící k zajištění zapamatování nastavení webových stránek.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou používány pro měření anonymních statistik o chování uživatelů.
 • AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies vyhodnocujeme efektivitu prodejních kanálů.
 • Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocujeme efektivitu prodejních kanálů.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
 

Jak lze upravit využívání cookies?

 
Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat nebo blokovat.
 • Vymazání cookies – možnost bývá umístěna v historii prohlížeče.
 • Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale bude funkčnost těchto webových stránek omezena.
 

Tento web používá Google Analytics

 
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.
 

Jak zakázat sledování Google Analytics?

 
Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.